شرکت فولاد فراد تهران

شرکت فولاد فراد تهران به عنوان یکی از شرکت هایی که در بخش خصوصی، در زمینه نورد گرم و تولید مقاطع فلزی با نشان استانداردفعالیت می نماید، در حال حاضر محصول ناودانی در سایزهای 8 و 10 را مطابق استاندارد ملی ایران به شماره1-4477، تولید می نماید .

مدیریت شرکت همواره در تلاش بوده است تا خواسته های مشتری و سایر منابع را تامین نماید. همچنین دستیابی به موارد ذیل از اهم فعالیت ها و مقاصد این شرکت است:

  • رعایت الزامات کیفیتی محصول و مقررات ایمنی و بهداشت حرفه ای و قوانین زیست محیطی و سایر مقررات مرتبط با فعالیتها و خدمات شرکت
  • تولید محصولاتی مطابق با استانداردهای تعریف شده و تحویل بموقع به مشتری
  • بهبود مستمر فرآیندها و اثربخشی آنها در راستای تامین رضایت و خواسته های مشتریان
  • توسعه و ارتقاء سطح مهارت و تخصص و بهداشت و ایمنی کارکنان با بهره گیری از دوره آموزشی